SGN VII

Hồ Chí Minh – Vinh City

Thời gian khởi hành 01/01/2019

890.000 đ / chiều

SGN – HAN